สรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ที่ 17 ตั้งแต่วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2553

-ลงโรแกรม Nero9
-ลงโปรแกรมแสกนไวรัส
-ลงโปรแกรม cclean
-ลงโปรแกรม photoshop
-จัดไฟล์ด้วย Disk Defragment

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2553

-แสกนเอกสาร
-พิมพ์รายงานการจัดสรรเงิน
-พิมพ์รายงานการประชุม
-พิมพ์รายงานการจ่ายเงิน
-กรอกแบบฟอร์ลงเวปไซต์

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ที่ 15 ตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2553

-กรอกแบบข้อมูล E-plan ทั้งอาทิตย์

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ที่ 14 ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2553

-จัดพิมเอกสารรายงานอากรแสตมป์
-บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน
-บันทึกข้อมูลการเบิกจ้ายเงิน
-บันทึกข้อมูลโครงการ
-กรอกแบบฟอร์ม E-plan

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 25-29มกราคม 2553

วันที่ 25/1/2553 จัดพิมพ์รายงานการจัดทำเช็คจำนวน 25 ฉบับ
วันที่ 26/1/2553 จัดพิมพ์รายงานการจัดทำโครงการ
วันที่ 27 /1/2553 จัดเเต่งรูปด้วยโปรแกรม photoshop จำนวน 34 รูป
วันที่ 28/1/2553 บันทึกรายการการเบิกจ่ายวัสดุ
วันที่ 29/1/2553 บันทึกรายงานข้อมูลการจัดทำเช็คและลงปรแกรม Microsoft office

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 18-22 มกราคม 2553

วันที่ 18/1/2553 พิมพ์รายงาสนรายรับรายจ่าย เงินสด จำนวน 2 ฉบับ
วันที่ 19/1/2553 จัดพิมพ์รายงานภาษีอากร และเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการ
วันที่ 20/1/2553 จัดพิมพ์รายงานการจ่ายค่าธรรมเนียม จำนวน 15 ฉบับ
วันที่ 21/1/2553 บันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินให้แก่ทุกส่วนในองค์กร
วันที่ 22/1/2553 พิมพ์รายงานการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน 15 ฉบับ

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 11-15 มกราคม 2553

วันที่ 11/1/2553จัดทำเอกสารเกี่ยวกับโครงการ ถนน คสลม7
วันที่ 12/1/2553 จัดทำเอกสารเกี่ยวกับโครงการ ถนน คสลม8
วันที่ 13/1/2553 จัดเอกสารเกี่ยวกับโครงการ ถนน คสลม9
วันที่ 14/1/2553 จัดทำเอกสารเกี่ยวกับโครงการ ถนน คสลม10
วันที่ 15/1/2553 จัดทำเอกสารเกี่ยวกับโครงการ ถนน คสล ม1

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 4-8 ธันวาคม 2553

วันที่ 4/01/2553 จัดของขวัญสำหรับงานวันเด็ก
วันที่ 5/01/2553 จัดของขวัญสำหรับงานวันเด็ก
วันที่ 6/01/2553 พิมพ์รายงาน ภ.ง.ด.3 เข้าเล่มเอกสาร ถ่ายเอกสาร จัดแฟ้ม
วันที่ 7/01/2553 นำนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยคริสเตียน ไปทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนถวายในหลวง ภายในพื้นที่เขตตำบลบางโทรัด พิมพ์รายงาน ภ.ง.ด.3
วันที่ 8/01/2553 นำของขวัญไปแยกตามโรงเรียนต่างๆ ภายในตำบลบางโทรัด พิมพ์รายงาน ภ.ง.ด.3ก

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 28-30 ธันวาคม 2552

วันที่ 28/12/2552 ทำบัญชีพัสดุการคลัง ลงทะเบียนการเบิกใช้พัสดุ ถ่ายเอกสาร
วันที่ 29/12/2552 จัดทำรายงานงบการเงิน เรียงแฟ้มเอกสาร
วันที่ 30/12/2552 พิมพ์รายงาน ภ.ง.ด.3ก เข้าเล่มเอกสาร
วันที่ 31/12/2552 วันหยุดวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 1/01/2553 วันหยุดวันขึ้นปีใหม่

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 21-25 ธันวาคม 2552

วันที่ 21/12/2552 จัดทำรายงานงบการเงิน จัดแฟ้มพัสดุแยกประเภท
วันที่ 22/12/2552 จัดทำรายงานงบการเงิน เรียงแฟ้มเอกสาร
วันที่ 23/12/2552 พิมพ์รายงาน ภ.ง.ด.3 เข้าเล่มเอกสาร ถ่ายเอกสาร จัดแฟ้ม
วันที่ 24/12/2552 ทำบัญชีพัสดุการคลัง ลงทะเบียนการเบิกใช้พัสดุ ถ่ายเอกสาร
วันที่ 25/12/2552 ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมวันปีใหม่ในช่วงค่ำ

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 14-18 ธันวาคม 2552

วันที่ 14/12/2552 จัดทำรายงานงบการเงิน ทำแฟ้มเอกสารพัสดุ แยกประเภทเอกสารพัสดุ
วันที่ 15/12/2552 จัดทำรายงานงบการเงิน ทำแฟ้มเอกสารพัสดุ แยกประเภทเอกสารพัสดุ
วันที่ 16/12/2552 พิมพ์รายงาน ภ.ง.ด.3 เข้าเล่มเอกสาร ถ่ายเอกสาร จัดแฟ้ม
วันที่ 17/12/2552 ทำบัญชีพัสดุการคลัง ลงทะเบียนการเบิกใช้พัสดุ
วันที่ 18/12/2552 เสริฟน้ำ ถ่ายเอกสาร จัดของ

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 8-11 ธันวาคม 2552

วันที่ 8/12/2552 จัดทำรายงานงบการเงิน เรียงแฟ้มเอกสาร
วันที่ 9/12/2552 พิมพ์รายงาน ภ.ง.ด.3 จัดทำรายงานงบการเงิน เรียงแฟ้มเอกสาร
วันที่ 10/12/2552 วันหยุดราชการ วันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 11/12/2552 จัดทำรายงานสถานการณ์การเงินประจำวัน
วันที่ 12/12/2552 จัดทำรายงานสถานการณ์การเงินประจำสัปดาห์ แยกประเภทแฟ้ม จัดแฟ้มเข้าหมวดหมู่

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 30-4 ธันวาคม 2552

วันที่ 30/11/2552 จัดทำรายงานสถานการณ์การเงินประจำสัปดาห์ ถ่ายเอกสาร
วันที่ 1/12/2552 แยกแฟ้มเอกสารรายงานสถานการณ์การเงินประจำสัปดาห์
วันที่ 2/12/2552 จัดแยกแฟ้มเอกสารการเงิน ตรวจข้อมูลฎีกา รายรับ รายจ่าย ถ่ายเอกสาร
วันที่ 3/12/2552 ร่วมจัดกิจกรรม ทำความดีถวายในหลวง เนื่องใน งานวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 4/12/2552 ร่วมกิจกรรมเปิดงานการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ที่ สภต.ตำบลบางโทรัด

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2552

วันที่ 23/11/2552 จัดทำรายงานสถานการณ์การเงินประจำวัน
วันที่ 24/11/2552 จัดทำรายงานสถานการณ์การเงินประจำวัน
วันที่ 25/11/2552 แยกแฟ้มเอกสาร เซ็คบัญชีการเงิน
วันที่ 26/11/2552 แยกแฟ้มเอกสาร เซ็คบัญชีการเงินสถานการณ์การเงินประจำวัน
วันที่ 27/11/2552 จัดทำรายงานสถานการณ์การเงินประจำเดือนพฤศจิกายน

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2552

วันที่ 16/11/2552 ทำแฟ้มเอกสารพัสดุ แยกประเภทเอกสารพัสดุ
วันที่ 17/11/2552 พิมพ์รายงาน ภ.ง.ด.3
วันที่ 18/11/2552 เข้าเล่มเอกสาร ถ่ายเอกสาร จัดแฟ้ม
วันที่ 19/11/2552 ทำบัญชีพัสดุการคลัง เสริฟอาหารว่างในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด
วันที่ 20/11/2552 แยกประเภทแฟ้ม จัดแฟ้มเข้าหมวดหมู่

สรุปการฝึกงานประจำสัปดาห์ ที่ 2 ( วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2552 )

วันที่ 9 / 11 / 2552 พิมพ์เอกสาร,เข้าเล่มเอกสาร,ทำฎีกาเบิกเงินประจำเดือน
วันที่ 10 / 11 / 2552 จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน,ถ่ายเอกสาร
วันที่ 11 / 11 / 2552 จัดทำใบแจ้งกำหนดการยื่นชำระภาษี ประเภทโรงเรือน
วันที่ 12 / 11 / 2552 จัดทำใบแจ้งกำหนดการยื่นชำระภาษี ประเภทที่ดิน
วันที่ 13 / 11 / 2552 จัดทำใบแจ้งกำหนดการยื่นชำระภาษี ประเภทที่ดิน

สรุปการฝึกงานประจำสัปดาห์ ที่ 1 ( วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2552 )


วันที่ 2 / 11 / 2552 พิมพ์เอกสาร,เข้าเล่มเอกสาร,ทำฎีกาเบิกเงินประจำเดือน

วันที่ 3 / 11 / 2552 จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน,ถ่ายเอกสาร

วันที่ 4 / 11 / 2552 จัดทำใบแจ้งกำหนดการยื่นชำระภาษี ประเภทโรงเรือน

วันที่ 5 / 11 / 2552 จัดทำใบแจ้งกำหนดการยื่นชำระภาษี ประเภทที่ดิน

วันที่ 6 / 11 / 2552 จัดทำใบแจ้งกำหนดการยื่นชำระภาษี ประเภทที่ดินกิจกรรมครั้งที่ 6


โครงการธุรกิจขนมไทย วันนี้นักศึกษาแขนงคอมพิวเตอร์ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ กลุ่มของดิฉันได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาธุรกิจร้านขนมไทย เป็นธุรกิจแปรรูปชนิดหนึ่ง ได้จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มแม่บ้าน ชื่อกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านบางโทรัด ซึ่งทางกลุ่มของดิฉันได้เห็นว่าการทำขนมไทยน่าจะเป็นธุรกิจที่ดีและน่าสงเสริม อีกทั้งยังเป็นการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้สืบทอดกันต่อไป จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้สนใจในธุรกิจตัวนี้ ทุกคนในกลุ่มให้ความร่วมมือกันดีในการทำกิจกรรม

Knowledge

ความรู้ (Knowledge) นั้น ในทัศนะของฮอสเปอร์ (อ้างถึงในมาโนช เวชพันธ์ 2532, 15-16) นับเป็นขั้นแรกของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจดจำ ซึ่งอาจจะโดยการนึกได้ มองเห็น ได้ยิน หรือ ได้ฟัง ความรู้นี้ เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการเรียนรู้ โดยประกอบไปด้วยคำจำกัดความหรือความหมาย ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วิธีการแก้ไขปัญหา และมาตรฐานเป็นต้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ความรู้เป็นเรื่องของการจำอะไรได้ ระลึกได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อนหรือใช้ความสามารถของสมองมากนัก ด้วยเหตุนี้ การจำได้จึงถือว่าเป็น กระบวนการที่สำคัญในทางจิตวิทยา และเป็นขั้นตอนที่นำไปสู่พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ การนำความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินผล ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ได้ใช้ความคิดและความสามารถทางสมองมากขึ้นเป็นลำดับ ส่วนความเข้าใจ (Comprehension) นั้น ฮอสเปอร์ ชี้ให้เห็นว่า เป็นขั้นตอนต่อมาจากความรู้ โดยเป็นขั้นตอนที่จะต้องใช้ความสามารถของสมองและทักษะในชั้นที่สูงขึ้น จนถึงระดับของการสื่อความหมาย ซึ่งอาจเป็นไปได้โดยการใช้ปากเปล่า ข้อเขียน ภาษา หรือการใช้สัญลักษณ์ โดยมักเกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลได้รับข่าวสารต่าง ๆ แล้ว อาจจะโดยการฟัง การเห็น การได้ยิน หรือเขียน แล้วแสดงออกมาในรูปของการใช้ทักษะหรือการแปลความหมายต่าง ๆ เช่น การบรรยายข่าวสารที่ได้ยินมาโดยคำพูดของตนเอง หรือการแปลความหมายจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยคงความหมายเดิมเอาไว้ หรืออาจเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อสรุปหรือการคาดคะเนก็ได้
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (อ้างถึงในอักษร สวัสดี 2542, 26) ได้ให้คำอธิบายว่า ความรู้ เป็นพฤติกรรมขั้นต้นที่ผู้เรียนรู้เพียงแต่เกิดความจำได้ โดยอาจจะเป็นการนึกได้หรือโดยการมองเห็น ได้ยิน จำได้ ความรู้ในชั้นนี้ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับคำจำกัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ โครงสร้างและวิธีแก้ไขปัญหา ส่วนความเข้าใจอาจแสดงออกมาในรูปของทักษะด้าน “การแปล” ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการเขียนบรรยายเกี่ยวกับข่าวสารนั้น ๆ โดยใช้คำพูดของตนเอง และ “การให้ความหมาย” ที่แสดงออกมาในรูปของความคิดเห็นและข้อสรุป รวมถึงความสามารถในการ “คาดคะเน” หรือการคาดหมายว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เบนจามิน บลูม (Benjamin S. Bloom อ้างถึงในอักษร สวัสดี 2542, 26-28) ได้ให้ความหมายของ ความรู้ ว่าหมายถึง เรื่องที่เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการและกระบวนการต่าง ๆ รวมถึงแบบกระสวนของโครงการวัตถุประสงค์ในด้านความรู้ โดยเน้นในเรื่องของกระบวนการทางจิตวิทยาของความจำ อันเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบ โดยก่อนหน้านั้นในปี ค.ศ. 1965 บลูมและคณะ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้หรือพุทธิพิสัย (cognitive domain) ของคน ว่าประกอบด้วยความรู้ตามระดับต่าง ๆ รวม 6 ระดับ ซึ่งอาจพิจารณาจากระดับความรู้ในขั้นต่ำไปสู่ระดับของความรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป โดยบลูมและคณะ ได้แจกแจงรายละเอียดของแต่ละระดับไว้ดังนี้
1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การเรียนรู้ที่เน้นถึงการจำและการระลึกได้ถึงความคิด วัตถุ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นความจำที่เริ่มจากสิ่งง่าย ๆ ที่เป็นอิสระแก่กัน ไปจนถึงความจำในสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
2. ความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) เป็นความสามารถทางสติปัญญาในการขยายความรู้ ความจำ ให้กว้างออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล การแสดงพฤติกรรมเมื่อเผชิญกับสื่อความหมาย และความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
3. การนำไปปรับใช้ (Application) เป็นความสามารถในการนำความรู้ (knowledge) ความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด (comprehension) ในเรื่องใด ๆ ที่มีอยู่เดิม ไปแก้ไขปัญหาที่แปลกใหม่ของเรื่องนั้น โดยการใช้ความรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการกับความคิดรวบยอดมาผสมผสานกับความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิ่งนั้น
4.
การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถและทักษะที่สูงกว่าความเข้าใจ และการนำไปปรับใช้ โดยมีลักษณะเป็นการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อย ที่มีความสัมพันธ์กัน รวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ เพื่อดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อยนั้นสามารถเข้ากันได้หรือไม่ อันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริง
5.
การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการรวบรวมส่วนประกอบย่อย ๆ หรือส่วนใหญ่ ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นเรื่องราวอันหนึ่งอันเดียวกัน การสังเคราะห์จะมีลักษณะของการเป็นกระบวนการรวบรวมเนื้อหาสาระของเรื่องต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างที่ยังไม่ชัดเจนขึ้นมาก่อน อันเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ภายในขอบเขตของสิ่งที่กำหนดให้
6. การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับความคิด ค่านิยม ผลงาน คำตอบ วิธีการและเนื้อหาสาระเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง โดยมีการกำหนดเกณฑ์ (criteria) เป็นฐานในการพิจารณาตัดสิน การประเมินผล จัดได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สูงสุดของพุทธิลักษณะ (characteristics of cognitive domain) ที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ การนำไปปรับใช้ การวิเคราะห์และการสังเคราะห์เข้ามาพิจารณาประกอบกันเพื่อทำการประเมินผลสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ความรู้คือ สิ่งที่มนุษย์สร้าง ผลิต ความคิด ความเชื่อ ความจริง ความหมาย โดยใช้ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ตรรกะ แสดงผ่านภาษา เครื่องหมาย และสื่อต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นไปตามผู้สร้าง ผู้ผลิตจะให้ความหมาย
ความรู้มีโครงสร้างอยู่ 2 ระดับ คือ โครงสร้างส่วนบนของความรู้ ได้แก่ Idea ปรัชญา หลักการ อุดมการณ์ โครงสร้างส่วนล่างของความรู้ ได้แก่ ภาคปฏิบัติการของความรู้ ได้แก่องค์ความรู้ที่แสดงในรูปของ ข้อเขียน สัญญะ การแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ศิลปะ การเดินขบวนทางการเมือง โครงสร้างส่วนล่างของความรู้ มีโครงสร้างระดับลึกคือ ความหมาย (significant)
ความรู้และอำนาจ เป็นสิ่งเดียวกัน เพราะถูกผลิต และ เคลือบไว้ภายใต้รูปแบบ 2 รูปแบบ คือ 1. รูปแบบที่แสดงออกถึงความรุนแรง ได้แก่ ความรู้ทางด้านการปราบปราม การทหาร การควบคุมนักโทษ อาชญวิทยา การสงคราม จิตเวชศาสตร์ 2. รูปแบบที่แสดงออกถึงความไม่รุนแรง แต่แฝงไว้ด้วยความรุนแรง ได้แก่ ความรู้ทางด้านสื่อสารมวลชน การโฆษณา การตลาด ทฤษฎีบริหารธุรกิจ ทฤษฎีทางการเมือง ความรู้ทางการศึกษา การพัฒนาและทุกสิ่ง ที่ใช้การครอบงำความคิด ผ่านปฏิบัติการทางการสร้างความรู้เพื่อ กีดกัน/เบียดขับ/ควบคุม มนุษย์

BIOGRAPHY

NAME : RUJIRA JANTONG
NICK NAME : WUNE
DATE OF BIRTHDAY : APRIL 15,1987


NATIONALITY/RACE : THAI


HEATH : EXECLLENT


WEIGHT/HEIGHT : 68 kgs/168 cms.


RELIGION : BUDDHISMMARITAL


STATUS : SINGLE


EDUCATION :


-MUENGSAMUTSAKRON SCHOOL (1990-1994)


-AUNNALAI SCHOOL (1995-1996)


-MUENGSAMUTSAKRON SCHOOL (1997-1998)


- SAMUTSAKRONBURANA SCHOOL (1999-2005)


GUALIFICATION : COMPUTER


HOBBIES : READING&PLAYING BANMINTON

PEACE


คุณลักษณะของคนไทย 10 ประการ
1. มีระเบียบวินัย

2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม
3. ขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาชีพ
4. สำนึกในหน้าที่ และรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
5. รู้จักคิดริเริ่ม วิจารณ์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
6. กระตือรือร้นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รักและเทิดทูน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
7. มีพลานามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
8. รู้จักพึ่งตนเอง และมีอุดมคติ
9. มีความภาคภูมิ และรู้จักทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
10. มีความเสียสละ เมตตาอารี กตัญญูกตเวที กล้าหาญ และสามัคคีกัน

จริยธรรมทางธุรกิจ


คำศัพท์

Relationship ความสัมพันธ์
Hierarchical Relationship ความสัมพันธ์ที่ลดหลั่นกัน
Parent or Mother Node โหนดแม่
Child or Sun Node โหนดลูก
Root Node โหนดราก
Siblings Node โหนดพี่น้อง
Leave Node โหนดใบ
Branch กิ่งloop วงจรปิด
Sub Tree ทรีย่อย
Ordered Tree ทรีที่มีแบบแผน
Similar Tree ทรีคล้าย
Equivalent Tree ทรีเหมือน
Degree กำลัง
Level of Node ระดับของโหนด
complete binary tree ไบนารีทรีแบบสมบูรณ์
Traversing Binary Tree การท่องไปในไบนารีทรี
resule แปลว่า ผล,ก่อผล
ordinal แปลว่า (จำนวนเลข)ที่แสดงลำดับ